Våra tjänster

Headhunting/Executive Search

Vill du rekrytera konfidentiellt?

Executive Search är vårt specialistområde. Vi hjälper dig att identifiera och nå intressanta nyckelpersoner, bygga framgångsrika team och skapa värde för organisationen genom rekrytering av spetskompetens. Vi arbetar efter en strukturerad och bred searchmetod som bygger på en omfattande kartläggning av brancher, organisationer och kandidater.

I varje uppdrag utses en searchansvarig konsult som identifierar lämpliga kandidater. Kontakten sker diskret vilket möjliggör en förutsättningslös diskussion med potentiella kandidater. Kartläggningen innefattar även vår egen kandidatdatabank och vårt stora nätverk. Vi presenterar bara de kandidater som besitter en långsiktig och verklig ledarskapspotential – som kan konsten att leda. Efter urval och anställning finns vi kvar vid din sida om du eller kandidaten behöver vidare stöd.

Vår process

Rekrytering/Search

Behöver ditt företag eller organisation tillsätta en ny chef eller kvalificerad specialist?

Vi hjälper dig hitta de bäst lämpade kandidaterna. Vi kombinerar vår erfarenhet och våra starka nätverk med väl beprövade testmetoder och analyser. Processen är systematisk och inkluderar alltid en omfattande kartläggning av nyckelpersoner inom närliggande branscher och organisationer. Genom platsannonser och kommunikation i passande digitala media når vi bredast möjliga målgrupp och genom search i våra nätverk och vår kandidatdatabank når vi kandidater som kanske inte aktivt söker jobb. Det här är ett utmärkt alternativ när du både vill bredda urvalet av kandidater och marknadsföra dig som attraktiv arbetsgivare.

Second Opinion

Vill du genomföra delar av rekryteringen själv?

Vi hjälper dig i valet av slutkandidater. Vi gör en kvalificerad oberoende bedömning av kandidaternas styrkor, utvecklingsområden, potential och lämplighet för tjänsten. Vår Second Opinion genomförs av specialutbildade och certifierade konsulter som utvärderar kandidaterna med hjälp av vetenskapliga test och verktyg för personbedömning. Utvärderingen består av flera delar – strukturerad- alternativt djupintervju samt personlighets- och begåvningstest. Vi tar också referenser – om så önskas. Du kan använda vår Second Opinion oavsett om det gäller nyrekrytering, befordran eller vid chefsutveckling.

 

Utveckling och coachning

Vill du utvecklas som ledare?

Som nytillsatt chef får du, utifrån dina individuella förutsättningar, stöd i introduktionen av en ny tjänst. Genom insatsen blir det en snabbare och mer effektiv uppstart i det nya uppdraget vilket är en fördel för både dig och organisationen. Den grund vi tillsammans skapat genom rekryteringsprocessen blir plattformen för den fortsatta utvecklingen.

Även en erfaren chef kan i olika situationer behöva vidareutveckla sin ledarförmåga. Det kan handla om att hantera ett utökat uppdrag eller nya utmaningar i tjänsten.

Våra utvecklingstjänster genomförs av erfarna beteendevetare/psykologer som med hjälp av vetenskapliga metoder identifierar varje persons styrkor och utvecklingsområden. Utvecklingen baseras på de individuella utmaningarna kopplade till organisationen och konkreta arbetsuppgifter. Varje uppdrag skräddarsys utifrån organisationens önskemål.

 

 

Styrelserekrytering

Behöver du förnya din styrelse?

Vi hjälper dig att säkerställa styrelsens sammansättning vad gäller kompetens och erfarenhet. Genom egna erfarenheter av styrelse- och valberedningsarbete samt tidigare styrelserekryteringar har vi utvecklat en väl beprövad process för att identifiera och rekrytera professionella styrelseledamöter som kan bidra till att förverkliga företagets målbild.