Våra medarbetare

Tarasso hjälper företag och organisationer att rekrytera chefer och ledare som kan leda.

Partners

team member

Ylva Dahl

Chefsrekrytering, organisations- och ledarutveckling

Ylva Dahl är sedan 2018 anställd på Tarasso AB som managementkonsult för uppdrag inom områden som ledarutveckling, organisationsutveckling och chefsrekrytering. Ylva har tio års kvalificerad chefserfarenhet i offentlig sektor både i kommunal och statlig regi. Hon har också arbetat med utvecklings- och internationaliseringsuppdrag inom sina anställningar. Den akademiska bakgrunden finns framför allt inom pedagogik, kommunikation och ledarskap då Ylva är legitimerad lärare och utbildad rektor. Hon är egenföretagare inom skog och mark och har utöver företagandet även uppdrag inom stiftelser och näringsliv.

team member

Patrik Lindroth

organisations- och ledarutveckling

Patrik har mångårig erfarenhet från flera olika ledande befattningar inom kommunal verksamhet. Han har arbetat som chef på olika nivåer och inom olika verksamheter samt som utvecklingsledare med fokus på strategisk kompetensförsörjning, ledarutveckling samt chefsrekrytering och personbedömning. Patrik har en fil.kand. i psykologi med inriktning arbets- och organisationspsykologi samt är certifierad av efpa, European Federation of Psychologists´ Associations, och licensierad användare av Assessios personlighets-, begåvnings samt färdighetstester och intervjumetodik.

Konsulter

team member

Rickard Malmberg

chefsrekryterare, specialistrekryterare

Rickard är utbildad civilekonom med en magisterexamen inom management från Högskolan Borås samt utbildad i internationell försäljning och marknadsföring från Sälj- & Marknadshögskolan i Göteborg. Senaste yrkeserfarenheter är som konsultchef inom bemanningsbranschen med ansvar för personal, rekrytering, försäljning och kundutveckling.

team member

Håkan Olsson

associerad konsult, chefsrekryterare, managementkonsult

Håkan har 30 års erfarenhet som konsult med inriktning chefsrekrytering och management. Han har även erfarenhet som ledare inom offentlig sektor och offentligt ägda aktiebolag/stiftelser. Håkan är utbildad socionom och är certiferad av DNV-GL, efpa, HRK och STP samt ledamot av HRKs styrelse.

Konsulter

team member

Dženana Poljo

Chefsrekryterare

Dženana är utbildad statsvetare, pol mag, med inriktning mot offentlig administration vid Göteborgs Universitet. Hon har tidigare chefserfarenhet från Försäkringskassan och har arbetat med organisation - och verksamhetsutveckling, personalfrågor inom både urval och utveckling samt projektledning. Dženana är anställd som managementkonsult på Tarasso från augusti 2016 och utför uppdrag främst inom området ledar- och organisationsutveckling. Dženana är licensierad användare i Assessios personlighetstest.

team member

Alexandra Maleki

Personbedömning

Alexandra är utbildad socialpsykolog med fokus på det sociala samspelet mellan människor på individ-, grupp- och samhällsnivå. . Hon har tidigare yrkeserfarenhet från skolan och från offentlig verksamhet och har då arbetat med att stödja och utveckla det sociala samspelet mellan individ, organisation och samhälle. Alexandra är certifierad av efpa, European Federation of Psychologists´ Associations, och licensierad användare av Assessios begåvningstester samt Hogans Assessment System och hon har erfarenhet av ett coachande förhållningssätt och ett leaninspirerat förbättringsarbete i team.

Konsulter

team member

Ramona Tengström

chefsrekryterare, personbedömning

Ramona är utbildad personalvetare med inriktning, arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst, i vilken hon har en fil kand. Hon har tidigare yrkeserfarenhet som verksamhetsutvecklare och utbildare inom ”Lean Production” och har då arbetat både konsultativt och processinriktat. Dessförinnan har hon lång erfarenhet som produktionsledare med personalansvar inom industrin. Ramona är licensierad användare av Assessios begåvningstester samt Hogans Assessment System.