Våra konsulter

Med lång erfarenhet, gedigen kunskap och stort engagemang skräddarsyr vi processen efter våra uppdragsgivares behov.

Partners

team member

Ylva Dahl

VD/CEO Tarasso AB, chefsrekryterare, organisations- och ledarutvecklare, personbedömning

Ylva har kvalificerad chefserfarenhet från offentlig sektor i kommunal-, regional- och förbundsregi och mångårig erfarenhet av att leda och utveckla organisationer. Hon har en filosofie kandidatexamen inom beteendevetenskap, statlig rektorsexamen samt är certifierad i styrelsearbete. Ylva är licensierad användare av Assessios bedömnings- och testverktyg MAP, Matrigma, MAP-X och MAP-V.

team member

Patrik Lindroth

chefsrekryterare, organisationsutvecklare, personbedömning

Patrik har 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom kommunal verksamhet och över 10 års erfarenhet från chefsrekrytering inom offentlig sektor. Patrik har en filosofie kandidatexamen i psykologi med inriktning arbets- och organisationspsykologi och är certifierad av efpa, European Federation of Psychologists´ Associations, samt styrelseledamot i HRK, Sveriges Branschförening för HR-konsulter.

Konsulter

team member

Rickard Malmberg

chefsrekryterare, specialistrekryterare, personbedömning

Rickard är utbildad civilekonom med en magisterexamen inom management från Högskolan Borås. Senaste yrkeserfarenheter är som konsultchef inom bemanningsbranschen med ansvar för personal, rekrytering, försäljning och kundutveckling. Rickard är licensierad användare av Assessios arbetspsykologiska tester MAP och Matrigma.

team member

Annchen Kull

chefsrekryterare, managementkonsult, personbedömning

Annchen har varit en del av Tarasso sedan 2009 och arbetar med inriktning chefsrekrytering och management. Hon har erfarenhet från både privat och offentlig sektor samt offentligt ägda aktiebolag. Annchen har tidigare arbetat i marknadsorienterade roller och är certifierad rekryteringskonsult av DNV-GL och HRK samt licensierad användare av Assessios Begåvningstester, Hogans Assessments System, MAP, MAP-X och MAP-V. Hon är även certifierad i Styrelsearbete av Styrelseakademin.

Konsulter

team member

Håkan Olsson

chefsrekryterare, managementkonsult, personbedömning, interimslösningar

Håkan har 30 års erfarenhet som konsult med inriktning chefsrekrytering och management. Han har även erfarenhet som ledare inom offentlig sektor och offentligt ägda aktiebolag/stiftelser. Håkan är utbildad socionom och är certiferad av DNV-GL, efpa, HRK och STP.

team member

Ragnar Lundborg

Legitimerad psykolog

Ragnar är legitimerad psykolog med inriktning på kvalificerade personbedömningar, search- och annonsrekryteringar och har 15 års erfarenhet av rekrytering, personbedömningar och urval av chefer och specialister inom kommuner och statliga verksamheter. Ragnar är certifierad av EFPA (European Federation of Psychologists Associations) och licensierad användare av Assessios personlighets- och begåvningstest.

Konsulter

team member

Patrik Moberg

Legitimerad psykolog

Patrik är legitimerad psykolog med 20 års erfarenhet inom chefsrekrytering, search, urval och utveckling samt HR-strategiskt arbete. Han är licensierad användare av ett flertal testverktyg, bland annat Assessios personlighets-, begåvnings- och färdighetstester samt intervjumetodik.

team member

Maria Adriansson

Ekonomichef /CFO Techroi AB

Maria är ekonomichef på Tarasso sedan 2018 och har varit en del av moderbolaget och Techroikoncernen sedan 2005. Maria har bakgrund som controller inom privata sektorn.