Om konsten att leda

”Goda ledare växer inte på träd”.
De riktigt bra cheferna är i själva verket ganska få.

Ledarskap är avgörande för hur en organisation lyckas men vad är då ett gott ledarskap? Som ledare bör man ställa sig den frågan eftersom det främst handlar om personlighet. Faktum är att just ledarskap är den viktigaste kompetensen en chef kan besitta och något som utmärker våra kandidater. Ledarskap som kompetens kan du både träna och utveckla över tid.

Tänkvärt om ledarskap

Vi har valt ut intressanta artiklar och nya forskningsrön om ledarskapets olika aspekter.
Du som redan är chef, aspirerar till att bli i en ledare framtiden eller kanske bara är intresserad kan läsa mer här om konsten att leda.

Så lyckas du med trivsel på jobbet

Att rekrytera rätt medarbetare är en utmaning men i många brancher är det en lika stor utmaning att behålla dem. Hur gör man då för att få medarbetarna att trivas och stanna kvar. Vilka förväntningar kan man ha på vad arbetet ska bidra med i ens liv och vad är det som gör att människor är nöjda på jobbet. I Veckans Affärer kan du läsa om hur man kan lyckas med det.

Läs mer

Både bra och dåligt ledarskap sipprar ner

Finns det något samband mellan ledarens förmågor och prestationer och medarbetarnas? Är det så att en bra ledare påverkar andra att bli bra ledare. En nyligen publicerad artikel i Harvard Business Review visar på just ett sådant samband. Resultaten av en studie om ledarutveckling visade att det fanns signifikanta korrelationer. 
Läs mer i artikeln om vad studien visade om hur ledarnas egenskaper sipprar ned i organisationen.

Läs mer

”Ledarskapsgapet”– en allt större utmaning

Ledarskapsgapet är ”större än någonsin” visar senaste forskning om HR. Det blir alt svårare att rekrytera, utveckla och behålla duktiga ledare i organisationer. Problemet har uppmärksammats de senaste 10 åren men har trots varningar vuxit i omfattning. Vad är orsakerna och hur kan man möta denna stora utmaning. Läs mer om vilka faktorer som troligen kan förklara en del av problematiken.


Läs mer

Hur mäter man engagemang?

Företag som vill nå långsiktig framgång behöver mer än någonsin fokusera på medarbetarnas engagemang – den nya hårdvalutan när det gäller att driva resultat. Men både för att kartlägga nuläget och utvärdera insatser för att öka engagemanget gäller det att man kan mäta det. Läs mer här om hur man kan göra det.


Läs mer