Tarasso AB

Besöksadress Göteborg:
Kämpegatan 6
411 04 Göteborg

Kontaktperson:
VD/CEO Ylva Dahl
ylva.dahl@tarasso.se
0730 26 38 34

Besöksadress Uddevalla:
Norra Hamngatan 7
451 30 Uddevalla

Kontaktperson:
VD/CEO Ylva Dahl
ylva.dahl@tarasso.se
0730 26 38 34